ARCHIWUM:

Ośrodek Terapii Zajęciowej "ARKADIA"
Mieści się w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8b
Tel. 068 453-74-13

Ośrodek Terapii Zajęciowej jest placówka (pomocowo-opiekuńcza) dziennego pobytu przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchowa i z różnym stopniem upośledzenia umysłowego. Nasi podopieczni to głównie młodzież po 25 roku życia. W przestronnych, estetycznie urządzonych pomieszczeniach i rodzinnej atmosferze uczą się, pracują i bawią.

Zajęcia organizowane są w czterech grupach; trzech 4-osobowych i jednej 12 osobowej. Prowadzimy je w pracowniach: kulinarnej, hafciarsko-krawieckiej, artystycznej, plastycznej, komputerowej. W przestronnej sali gimnastycznej młodzież ma możliwość usprawniania poprzez gimnastykę, jogę i inne zajęcia ruchowe.

Nasi podopieczni mogą również realizować swoje uzdolnienia artystyczne, muzyczne, doskonalić umiejętności manualne i w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych. Wykorzystujemy również metody rehabilitacji opartej o ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne i Knilla, elementy biblioterapii i socjoterapii. Prowadzone są również cykliczne zajęcia w Sali Doświadczania świata. Dbamy także o rozwój społeczny i kulturalny naszych uczestników. Organizujemy cykliczne wyjścia do teatru, BWA, muzeum, kręgielni.

Chcąc by w naszej pracy i zabawie z podopiecznymi towarzyszyli ich rodzice i opiekunowie rozpoczęliśmy cykl wspólnych zajęć integracyjnych. Pierwsze doświadczania są bardzo dobre i wszystko wskazuje na to, że ta forma pracy zyskała uznanie także wśród rodziców.Współpraca z rodzicami w Ośrodku Terapii Zajeciowej "ARKADIA"

Jednym z założeń działalności ośrodka jest ścisła współpraca z rodzicami uczestników. Poza codziennym kontaktem i rozmowami z instruktorami w chwili przyprowadzania i odbierania swoich dzieci, kilka mam bierze udział w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą ruchu rozwijającego wg.V.Sherborne. Aby włączyć do współpracy pozostałych rodziców, w ośrodku organizowane są raz w miesiącu zajęcia wspólne z uczestnikami. Rodzice razem ze swoimi dziećmi bawili się już przy ognisku z okazji "święta pieczonego ziemniaka", brali udział w grzybobraniu, zajęciach plastycznych Pt "Idą święta", zajęciach ruchowych w sali gimnastycznej. Podczas spotkania opłatkowego obejrzeli "Jasełka" w wykonaniu naszych podopiecznych, śpiewali wspólnie kolędy.

Temat kolejnych wspólnych zajęć to" maski karnawałowe". "Walentynki" były również okazją do spotkania się rodziców podczas którego wysłuchali oni wierszy i piosenek o miłości, otrzymali serduszka wykonane przez swoje pociechy. Każde takie spotkanie jest również okazją do wymiany doświadczeń związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, podzieleniem się problemami i sposobami ich rozwiązywania. Ostatnie zajęcia jakie miały miejsce w ośrodku przebiegały pod hasłem ‘Wesołe Jajo". Rodzice wspólnie z uczestnikami malowali jaja wielkanocne, które będą piękną dekoracją naszej placówki w okresie świąt. Był też czas na kawę i zapoznanie się z planem działań w ośrodku w najbliższym okresie. Rodzice mieli możliwość też poznać działalność i zakres pomocy świadczonej osobom niepełnosprawnym przez Centrum Integracja w Zielonej Górze. Te zagadnienia przedstawiła rodzicom przedstawiła Dyrektor tej placówki, Elżbieta Smykał.

Regulamin Ośrodka Terapii Zajęciowej