USŁUGI OPIEKUŃCZE W DOMU CHOREGO

Jedną z podstawowych form naszej działalności jest świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego, do których zaliczamy:

  udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.
usługi pielęgnacyjne np.: kąpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, prześcielanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn,
wychodzenie na spacer oraz w miarę możliwości utrzymanie innych kontaktów z otoczeniem
niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, nawiązywanie kontaktów z instytucjami (ZUS, MOPS, wizyty u lekarza itd.)

      Ustawa o pomocy społecznej stwarza możliwość zapewnienia usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
       Najczęściej organizatorem wymienionych usług są ośrodki pomocy społecznej (OPS) i do nich przede wszystkim należy się zwracać. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie zakresu świadczonych usług oraz odpłatność jaką za to poniesie podopieczny.

Zasady odpłatności określa: Regulamin Działu usług opiekuńczych w Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze


Pełnopłatna godzina od 01 lutego 2022 r. wynosi 36,50 zł.


       Obecnie z takiej formy pomocy korzysta około 256 osób miesięcznie. Liczba ta stale wzrasta. Coraz częściej opiekunka jest jedyną osobą, której można się zwierzyć ze swych problemów, na którą podopieczny czeka z utęsknieniem i która wypełnia mu pustkę związaną z brakiem rodziny. Pracownicy centrum zawsze mają dla naszych podopiecznych uśmiech, dużo cierpliwości i życzliwości. Pogłaszczą po siwej głowie, obejmą, przytulą. Takich gestów brakuje każdemu z nas a szczególnie osobom chorym i samotnym.