PODSTAWY PRAWNE I ORGANIZACYJNE

Pobierz schemat Struktury organizacyjnej w PDF

Wykaz osób sprawujących funkcje

Elżbieta Miernik-Krukurka - Dyrektor


Dorota Fórmanowicz - Główna Księgowa, inspektor ds. ochrony danych osobowych


mgr Barbara Bartosiewicz - Kierownik d/s admn. gospod.

Karolina Ciesielska - Kierownik d/s opieki domowej

Andrzej Skoniecki - Pracownik Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

 


Statut