1) Uchwała nr XXXIX/345/93 rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 października 1993 r, w sprawie utworzenia zakładu pod nazwą: "Centrum Usług Opiekuńczych"

2) Uchwała Nr XXV.489.2020 rady Miasta Zielona Góra z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie statutu Centrum Usług Opiekuńczych oraz Uchwała Nr XXXI.555.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2020 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 "Arkadia" i i Uchwała NR LXIII.938.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2022 roku w sprawie statutu Dziennego Domu "Senior+" w Zielonej Górze oraz zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych

3) Regulamin organizacyjny Centrum Usług Opiekuńczych z Zielonej Górze, BIP_1, bez OTZ

4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz. 2703

5) UCHWAŁA NR L.781.2021 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania

6) Uchwała Nr III.31.2018 rady Miasta Zielona Góra w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki.

7) Uchwała Nr XXVI.515.2020 rady Miasta Zielona Góra z dnia 25. sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.